V  roku 2019 sme oslávili 100. výročie vzniku

           

O nás

TJ SOKOL Bratislava I. bola založená v roku 1919.  V súčasnosti TJ má vyše 1.000 členov a je členom organizácie Sokola na Slovensku a je začlenená do Svetového zväzu Sokolov ktorého TJ sú rozmiestnené po mnohých krajinách Európy, Ameriky, Ázie, Austrálie.

Naši členovia sa zúčastňujú na zletoch Sokola jako i na zlete Amerického Sokola v USA i v Kanade. Činnosť TJ Sokol bola obnovená po nútenej prestávke od päťdesiatich rokov 20 storočia v roku 1990 a to vydaním pôvodného majetku Sokola Bratislava opäť členom sokolskej telovýchovy. TJ SOKOL je občianske združenie a jeho najvyšším orgánom je členská schôdza.

TJ je organizačne rozdelená na prevádzkový vnútorný odbor (sekretariát, správa budov) a športový odbor a oddiely. V športovom odbore je začlenený odbor sokolskej všestrannosti so zložkou mužov i žien a v športových oddieloch sú organizovaní: oddiel juda, kulturistiky, modernej gymnastiky a sokolskej všestrannosti.

  • Náš starosta a predseda oddielu juda.

Ing. Anton Pospíšek 7. DAN JUDO.