Naše tréningy

BOJOVÉ ŠPORTY A UMENIA

JUDO  novinky na FB 

Výkonnostné
pondelok, streda, piatok od 16,45 do 18,00 (žiaci)
tréneri: Pospíšek Hupka
pondelok, streda, piatok od 18,00 do 20,00 (mládež)
tréneri: Duroška, Inczédi (seniori)

rekreačné

utorok a štvrtok od 16,15 do 18,15
tréner: Jánošíková

AIKIDO viac informácii  a novinky na FB

utorok a štvrtok deti 5-13 rokov 18:15 - 19:15
utorok a štvrtok dospelí 20:00 - 21:00
pondelok a streda dospelí 06.30 - 07.30 

IAIDO utorok,štvrtok od 20.00

JIU-JITSU utorok, štvrtok od 16.30

JU-JUTSU streda, piatok od 18.00

JU-TE-DO utorok, piatok-19.30

KENDO pondelok, streda od 19.00

MUAY THAI pondelok, streda, piatok od 16.30

SEBEOBRANA sobota od 9.00

TAE-KWON-DO pondelok, piatok od 19.00

VALETODO pondelok, streda, piatok od 20.00


KULTURISTIKA

MODERNÁ GYMNASTIKA viac informácií TU novinky FB

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOSŤ

Odbor sokolskej všestrannosti sa zaoberá rôznorodou činnosťou od cvičenia predškolských detí, cez mládež, až po dospelých. Cvičenie je zamerané na akýkoľvek rekreačný šport. Naša stránka vám dáva možnosť nahliadnuť akým športom sa odbor sokolskej všestrannosti venuje.

  • Náčelníčka: Zuzana Poláková 0903702126
  • Náčelník: Martin Gorel tel. 0903 178 976

ODDIEL RODIČOV A DETÍ

Oddiel rodičov a detí cvičí v stredu od 17.00 do 18.00 pod vedením Jany Harvánkovej.

ODDIEL ŽIAČOK

Oddiel žiačok patrí medzi najväčšie vo všeobecnej gymnastike. Pod vedením kvalitných cvičiteliek trénujú na gymnastickom náradí dva krát za týždeň a to v pondelok a vo štvrtok od 17.30 do 19.00. Informácie podá náčelník Martin Gorel.

ODDIEL ŽIAKOV
Oddiel žiakov je jediným oddielom na Slovensku, ktorý sa venuje všeobecnej gymnastike. Pod vedením Romana Čatloša pracuje skupina kvalitných trénerov. Tento oddiel sa zúčastňuje pretekov v SR a v ČR. Trénujú v utorok od 17.30 do 18.30 a v piatok od 17.00 do 18.30.

ODDIEL DORASTENIEK
Oddiel dorasteniek sa delí na pretekársky a nepretekársky. Dievčatá vo veku od 15 rokov, ktoré si chcú len tak zacvičiť trénujú v pondelok a štvrtok od 17.30 do 19.00. A dievčatá ktoré sa chcú niečo nové naučiť a poprípade aj reprezentovať cvičia v utorok a piatok od 18.30 do 20.30. Informácie podajú náčelníci - Martin Gorel a Eva Páčová.

ODDIEL DORASTENCOV
Dorastenecký oddiel je oddiel študentov od 15 rokov do 18 rokov zaoberajúcich sa všeobecnou gymnastikou. Pod vedením Pala Jančeka a trénerského zboru sa zúčastňujú rôznych pretekov. Cvičia v utorok a piatok od 18.30 do 20.30.

ODDIEL ŽIEN

Oddiel žien si chodí zacvičiť pre svoju radosť vždy v pondelok a štvrtok od 19.00 do 20.00 pod vedením Zuzany Polákovej.

Oddiel žien venujúcich sa nácviku pohybových skladieb sa stretáva vždy v utorok od 18,30 do 19,30, vo štvrtok od 17,00 do 19,00 pod vedením Emílie Fialovej.Informácie u náčelníčky Zuzany Polákovej.

Oddiel žien – Verná garda sa venuje cvičeniu v pondelok a štvrtok od 10,00 do 11,00. Informácie náčelníčky Zuzany Polákovej.

ODDIEL MUŽOV

Oddiel mužov zaoberajúci sa všeobecnou gymnastikou, cvičí v utorok a piatok od 18.30 do 20.30. Zúčastňuje sa pretekov všeobecnej gymnastiky na Slovensku a v Čechách.Informácie podá Martin Gorel.

ODDIEL EUROTEAMOV

Oddiel euroteamov je najmladším oddielom v odbore. Zaoberá sa cvičením na akrobacii, malej trampolíne a cvičením pódiových vystúpení s prvkami gymnastiky. V oddieli sú dve družstvá a to družstvo juniorov 6 - 16 ročných, ktoré získalo titul majstra SR v roku 2003 a družstvo seniorov od 16 rokov a viac. Cvičia v stredu od18.00 do 19.30 a v sobotu od 9.00 do 12.00. Informácie Vám podajú tréneri Martin Gorel a Roman Čatloš.

ODDIEL STARŠÍCH ŽIEN
Oddiel starších žien si chodí zacvičiť pre svoju radosť vždy v pondelok a štvrtok od 19.00 do 20.00 pod vedením Evy Páčovej.

ODDIEL STARŠÍCH MUŽOV
Oddiel starších mužov cvičí samostatne vždy v utorok a piatok od 20.00 do 21.30.Informácie u Martina Gorela.

ODDIEL VERNEJ GARDY MUŽOV
Oddiel vernej gardy žien sa venuje cvičeniu v pokročilom veku. Tento oddiel sa zúčastňuje na zletoch.Informácie u Evy Páčovej.

ODDIEL VOLEJBALOVÝ
Oddiel vernej gardy mužov sa venuje cvičeniu v pokročilom veku. Tento oddiel sa zúčastňuje na zletoch. Pracuje pod vedením Vlada Kušníra.

ODDIEL FUTBALOVÝ
Futbalový oddiel si chodí zahrať futbal v utorok a piatok od 20.00 do 21.30 pod vedením Pala Vatrta.