Ponukové konanie - dodávateľ rekonštrukcie

Prihláška-Registration VC-Veteranov-2022

Prihláška na V.T.Sokol 2022

Prihláška na V.T.Sokol 2022

Venujte 2% z Vašich daní na zdravý - športový rozvoj Vašich detí, venujte 2% Telocvičnej jednote SOKOL Bratislava I, Vinohrady, ktorá tu je už vyše 100 rokov od roku 1919.

Adresa: Sokolská 1, 81104 Bratislava

IČO: 00896071

DIČ: 202079674

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK23 1100 0000 0026 6008 0172

Tatra banka

P O Z V Á N K A NA ČLENSKÚ SCHODZU

Čestné vyhlásenie a zdravotný dotazník

Podklady pre skúšky STV 9.-1. KYU.

pozvánka na posedenie po VC S

Letné téningy 2020

oznam V.T. Sokol 2020

Prihláška na V.T.Sokol 2020

Prihláška na VC Veteránov SVK 2020

Rozpis V.C. SOKOL Veteráni 2020 SVK

Vyhlásenie o poukázaní 2% DPPFO pre sokol ba

Plán zasadnuti TJ

ROKOVACÍ   PORIADOK

VOLEBNÝ   PORIADOK

STANOVY

Ubytovanie členov TJ Sokol