O nás

Pohyb pre zdravie

sokolská všestrannosť, judo, aikido, kulturistika, moderná gymnastika ...

TJ SOKOL Bratislava I. bola založená v roku 1919 a v budúcom roku oslávime svoje 100. výročie založenia. V súčasnosti má TJ vyše 1000 členov, je členom Sokolskej únie Slovenska a je začlenená do Svetového zväzu Sokolov ktorého TJ sú rozmiestnené po mnohých krajinách Európy, Ameriky, Ázie, Austrálie.

Naši členovia sa zúčastňujú na zletoch Sokola jako i na zlete Amerického Sokola v USA i v Kanade. Činnosť TJ Sokol bola obnovená po nútenej prestávke od päťdesiatich rokov 20 storočia v roku 1990 a to vydaním pôvodného majetku Sokola Bratislava opäť členom sokolskej telovýchovy. TJ SOKOL je občianske združenie a jeho najvyšším orgánom je členská schôdza.

TJ je organizačne rozdelená na prevádzkový vnútorný odbor (sekretariát, správa budov) a športový odbor a oddiely. V športovom odbore je začlenený odbor sokolskej všestrannosti so zložkou mužov i žien a v športových oddieloch sú organizovaní: oddiel juda, kulturistiky, modernej gymnastiky a sokolskej všestrannosti.

FB

 

 Naša filozofia


TJ SOKOL sa svojím zameraním hlási k celosvetovému hnutiu  Šport pre všetkých, vyhláseného Medzinárodným olympijským výborom.